Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2015

umiembyccisza
umiembyccisza

May 21 2015

umiembyccisza
5870 4815 500
urocze! ;)
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viamywaay mywaay
umiembyccisza
4921 8b2d
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viamywaay mywaay
umiembyccisza
5074 6cd2 500
Reposted fromdestienne destienne viamywaay mywaay
umiembyccisza
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna viamywaay mywaay
umiembyccisza
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
umiembyccisza
6255 ef5c 500
Reposted fromfungi fungi viawhiten0ise whiten0ise

May 20 2015

umiembyccisza
3874 25f7
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx

May 07 2015

umiembyccisza
Niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
— B.Hellinger
Reposted froma-s a-s viaxxjojonixx xxjojonixx

April 28 2015

umiembyccisza
Reposted fromcats cats viabederektorem bederektorem
umiembyccisza
7002 1e58
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 22 2015

4710 5fac
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaoxygenium oxygenium

April 20 2015

umiembyccisza
0772 83d7 500
Reposted fromtelewizja telewizja viafallintome fallintome
umiembyccisza
0529 39a3 500
Reposted frompaproshek paproshek viafallintome fallintome
umiembyccisza
Do domu wróciłem, a tam w czterech częściach podręczny zestaw do montażu szczęścia. Żona moja, obie moje córki, no i ja - to podpórki.
umiembyccisza
Dzięki ci za radę dżinie, na nic ona zda się. Pakuj dupę w lampę, skąpy grubasie. 

April 08 2015

umiembyccisza
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
umiembyccisza
umiembyccisza
3675 c7ac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl